Stap 1 Intake

 

Wanneer u zich aanmeld bij rTMS Nederland nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Deze intake is bedoeld om onze therapeuten een duidelijker beeld te laten krijgen van uw klachten en psychische gesteldheid. De therapeut kan u een goede inschatting geven of rTMS voor u een geschikte behandeling zou zijn en geeft u een indruk van de slaagkans van de behandeling. Niet elke vorm van depressie of OCD geeft dezelfde slagingskans. Bijvoorbeeld bij een bipolaire depressie laat de behandeling met rTMS minder resultaten zien.

 

Vragenlijst

 

Tijdens de intake krijgt u ruim de tijd om uw verhaal te doen. Daarnaast zullen er enkele vragenlijsten doorgenomen worden. Zo worden uw klachten goed in beeld gebracht. Uw klachten worden aan de hand van de DSM (Diagnostisch en Statistisch Handboek van Psychische Stoornissen) uitgevraagd. De psycholoog stelt voor zichzelf een diagnose om u daarna te informeren over de slagingskans van de rTMS-behandeling. Deze diagnose komt niet terecht bij derden.

Stap 2: Het EEG (hersenonderzoek)

 

Veiligheidscontrole

Een rTMS behandeling is volledig veilig nadat de EEG test is afgenomen en uitgesloten is dat er specifieke hersenactiviteit is ontdekt. In een enkel geval wordt er epileptische activiteit in het brein ontdekt zonder dat de cliënt daar in het dagelijks leven hinder van ondervindt. Mocht dit onderkent worden dan is dat een contra-indicatie voor de rTMS behandeling. Het hersenonderzoek wordt op de praktijklocatie uitgevoerd door rTMS Nederland.

 

Als u minder dan 5 jaar geleden een EEG-onderzoek heeft ondergaan, dan kan dit onderzoek mogelijk ook geschikt zijn om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de rTMS behandeling. U kunt het EEG-rapport dan per e-mail naar ons toe sturen zodat onze professionals deze data kunnen analyseren. Het EEG-rapport moet worden aangevuld met uw persoonlijke gegevens (geboortedatum, naam, adres, enz.) en ondertekend zijn door de deskundige die de EEG heeft uitgevoerd.

Stap 3: De eerste sessie

 

Voorbereidingsfase


De rTMS behandeling is het meest effectief wanneer de sessies regelmatig worden gedaan binnen een korte tijdsperiode. De eerste sessie kan daarna beginnen wanneer:

  • het EEG vrij is van contra-indicaties
  • de ingevulde vragenlijst door ons is ontvangen
  • de ondertekende behandelovereenkomst door ons is ontvangen
  • een kopie van uw ID-kaart of paspoort is ontvangen

 

Intake fase

Stuur alle documenten naar info@rtms-nederland.nl of neem deze mee bij aanvang van de eerste sessie. In de eerste sessie neemt de therapeut even de tijd om persoonlijk kennis met u te maken. We nemen daarbij de vragenlijst en de aantekeningen van de quickscan met u door.

 

Behandelfase

Na de intake begint de eerste sessie. De rTMS stimulatie duurt doorgaans ongeveer twintig minuten. Allereerst zoeken we de juiste plek op het hoofd waar we moeten stimuleren. Door te meten en een berekening uit te voeren kunnen we de juiste plek bepalen. Daarna bepalen we de intensiteit van de behandeling, door middel van de zogenaamde duimtest: bij de juiste intensiteit zal uw duim bewegen in reactie op een magnetische puls.

Stap 4: Verloop van behandeling

 

Aantal sessies

Wanneer de processen in de hersenen door middel van rTMS in gang worden gezet, adviseren wij om de optimale frequentie van behandelen te volgen. rTMS Nederland adviseert om minimaal 2 a 3 behandelingen per week in te plannen. In overleg kan er ook een intensief traject worden gestart waarbij er bijvoorbeeld 5 x per week wordt behandeld.

 

Evaluatie per 5 sessies

Na elke 5 sessies wordt tijdens een gesprek een vragenlijst afgenomen om in kaart te brengen of er vooruitgang is in de behandeling. Na tien à vijftien sessies beoordelen we of er voldoende resultaten merkbaar zijn. Deze resultaten vergelijken we met die van de intake. Bij een voorspoedig resultaat behandelen we verder. Wanneer er geen vorderingen merkbaar zijn, adviseren we om de behandeling met rTMS te stoppen.