Een dwangstoornis of depressie behandelen met rTMS

Tijdens een rTMS-behandeling wordt een spoel boven het hoofd geplaatst. In deze spoel wordt electrische stroom omgezet in een magnetische puls die door de schedel de hersenen bereikt. Deze magnetische pulsen activeren een specifiek gedeelte in de hersenen. De vorm van stimuleren kan aangepast worden op het behandelprotocol dat vooraf bepaald is aan de hand van de klachten. De stimulatie van de hersenen kan de activiteit in het brein stimuleren of juist dempen. Een behandeling met rTMS zorgt ervoor dat de communicatie tussen verschillende hersengebieden verbetert.

 

Visuele weergave rTMS

De rTMS-spoel is het deel van de rTMS apparatuur dat ervoor zorgt dat de magnetische pulsen in de hersenen komen. Deze spoel is verbonden met de apparatuur van waaruit de pulsen worden aangestuurd.

De zwarte pijlen in de visuele weergave representeren de inductie van elektrische stromen in de hersenen. De oranje stippellijnen en de kern van de rTMS spoel laten zien in welk gebied van de hersenen de magnetische pulsen. Figuur overgenomen en aangepast van Rothwell (Ridding & Rothwell, 2007)


 

Medicatiegebruik

Voor een zo goed mogelijk resultaat, raden wij altijd aan om de behandeling te combineren met gesprekken met een psycholoog. Het is mogelijk om tijdens de behandeling (na 10-20 sessies) uw medicatiegebruik voor depressie of dwangstoornis af te bouwen. Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts. In het begin van de behandeling zal rTMS ingezet worden naast medicatie.